Portfolio > Kouros and Koroi: Oils / Poems

shy boy under a tree
Kouros, My Shy Self
oil on panel
24 x 6" x 2"
2011