Portfolio > Ariadne: The Other Story

detail, Epic Wrestlers
detail, Epic Wrestlers
oil on canvas
2009